sửa chữa máy game

sửa chữa máy ps2, sửa chữa máy game, sửa chữa máy game uy tín, sửa chữa ps2 tphcm, vệ sinh máy game, sửa chữa máy game tphcm,
$440.00 $400.00

Dịch vụ sửa chữa máy PS2

sửa chữa máy ps3, sửa chữa máy game, sửa chữa máy game uy tín, sửa chữa ps3 tphcm, vệ sinh máy game
$440.00 $400.00

Dịch vụ sửa chữa máy PS3

sửa chữa máy ps4, sửa chữa máy game, sửa chữa máy game uy tín, sửa chữa ps4 tphcm, vệ sinh máy game
$440.00 $400.00

Dịch vụ sửa chữa máy PS4

sửa chữa máy ps5, sửa chữa máy game, sửa chữa máy game uy tín, sửa chữa ps5 tphcm, vệ sinh máy game
$440.00 $400.00

Dịch vụ sửa chữa máy PS5

nintendo wii, sửa máy wii, unbrick, hack máy wii
$440.00 $400.00

Dịch vụ sửa lỗi máy Wii

$440.00 $400.00

Sửa lỗi máy Jtag

Đặc điểm nổi bật: 

Sửa các lỗi liên quan đến máy Jtag:

- Khởi động không lên: 300-600k

- Các lỗi phần mềm không vào được Xexmenu: 100k

- Update dash RGH: 200k

- Cài đặt để boot trực tiếp vào Aurora: 50k

- Sửa máy Xbox 360: 300 - 800k 

$440.00 $400.00

Sửa chữa máy Xbox 3 đèn đỏ, Máy không lên hình...

Đặc điểm nổi bật: 

Sửa chữa các máy đèn đỏ khi mở máy, Máy Jtag khởi động không lên hình,...

- Sửa chữa máy Xbox khởi động không lên hình 

- Đèn đỏ. E73, E74, E79....

- Giá từ 300-800k. 

- CHỈ NHẬN SỬA XBOX 360 SLIM TRỞ LÊN