Phụ kiện Switch

$440.00 $400.00

Tay cầm Joy-Con Pastel Pink - Pastel Yellow chính hãng

1.700.000đ
Đặc điểm nổi bật: 
 Sản phẩm chính hãng
Thời lượng pin từ 4,5-9h sử dụng
Có thể gắn vào máy Nintendo Switch để chơi ở chế độ handheld (cầm tay), hoặc tách lẻ để chia sẻ với người khác trong những game nhiều người.
Hai joycon có thể sử dụng độc lập mỗi tay, hoặc sử dụng thành 1 chiếc tay cầm khi gắn vào grip
Mỗi Joy-Con có đầy đủ các nút bấm để trở thành một tay cầm riêng lẻ, cũng như các cảm biến chuyển động, gia tốc.
Tính năng HD Rumble mang lại cảm giác rung chân thật hơn bao giờ hết.
► Hỗ trợ thanh toán qua thẻ VISA, MASTER, JCB, NAPAS
$440.00 $400.00

Tay cầm Joy-Con Blue - Neon Yellow chính hãng

1.700.000đ
Đặc điểm nổi bật: 
 Sản phẩm chính hãng
Thời lượng pin từ 4,5-9h sử dụng
Có thể gắn vào máy Nintendo Switch để chơi ở chế độ handheld (cầm tay), hoặc tách lẻ để chia sẻ với người khác trong những game nhiều người.
Hai joycon có thể sử dụng độc lập mỗi tay, hoặc sử dụng thành 1 chiếc tay cầm khi gắn vào grip
Mỗi Joy-Con có đầy đủ các nút bấm để trở thành một tay cầm riêng lẻ, cũng như các cảm biến chuyển động, gia tốc.
Tính năng HD Rumble mang lại cảm giác rung chân thật hơn bao giờ hết.
► Hỗ trợ thanh toán qua thẻ VISA, MASTER, JCB, NAPAS
$440.00 $400.00

Tay cầm Joy-Con Neon Pastel Purple - Pastel Green chính hãng

1.700.000đ
Đặc điểm nổi bật: 
 Sản phẩm chính hãng
Thời lượng pin từ 4,5-9h sử dụng
Có thể gắn vào máy Nintendo Switch để chơi ở chế độ handheld (cầm tay), hoặc tách lẻ để chia sẻ với người khác trong những game nhiều người.
Hai joycon có thể sử dụng độc lập mỗi tay, hoặc sử dụng thành 1 chiếc tay cầm khi gắn vào grip
Mỗi Joy-Con có đầy đủ các nút bấm để trở thành một tay cầm riêng lẻ, cũng như các cảm biến chuyển động, gia tốc.
Tính năng HD Rumble mang lại cảm giác rung chân thật hơn bao giờ hết.
► Hỗ trợ thanh toán qua thẻ VISA, MASTER, JCB, NAPAS
$440.00 $400.00

Tay cầm Joy-Con Gray chính hãng

1.700.000đ
Đặc điểm nổi bật: 
 Sản phẩm chính hãng
Thời lượng pin từ 4,5-9h sử dụng
Có thể gắn vào máy Nintendo Switch để chơi ở chế độ handheld (cầm tay), hoặc tách lẻ để chia sẻ với người khác trong những game nhiều người.
Hai joycon có thể sử dụng độc lập mỗi tay, hoặc sử dụng thành 1 chiếc tay cầm khi gắn vào grip
Mỗi Joy-Con có đầy đủ các nút bấm để trở thành một tay cầm riêng lẻ, cũng như các cảm biến chuyển động, gia tốc.
Tính năng HD Rumble mang lại cảm giác rung chân thật hơn bao giờ hết.
► Hỗ trợ thanh toán qua thẻ VISA, MASTER, JCB, NAPAS
$440.00 $400.00

Tay cầm Joy-Con Neon Purple - Orange chính hãng

1.700.000đ
Đặc điểm nổi bật: 
 Sản phẩm chính hãng
Thời lượng pin từ 4,5-9h sử dụng
Có thể gắn vào máy Nintendo Switch để chơi ở chế độ handheld (cầm tay), hoặc tách lẻ để chia sẻ với người khác trong những game nhiều người.
Hai joycon có thể sử dụng độc lập mỗi tay, hoặc sử dụng thành 1 chiếc tay cầm khi gắn vào grip
Mỗi Joy-Con có đầy đủ các nút bấm để trở thành một tay cầm riêng lẻ, cũng như các cảm biến chuyển động, gia tốc.
Tính năng HD Rumble mang lại cảm giác rung chân thật hơn bao giờ hết.
► Hỗ trợ thanh toán qua thẻ VISA, MASTER, JCB, NAPAS
$440.00 $400.00

Tay cầm Joy-Con Neon Red - Neon Blue chính hãng

1.700.000đ
Đặc điểm nổi bật: 
 Sản phẩm chính hãng
Thời lượng pin từ 4,5-9h sử dụng
Có thể gắn vào máy Nintendo Switch để chơi ở chế độ handheld (cầm tay), hoặc tách lẻ để chia sẻ với người khác trong những game nhiều người.
Hai joycon có thể sử dụng độc lập mỗi tay, hoặc sử dụng thành 1 chiếc tay cầm khi gắn vào grip
Mỗi Joy-Con có đầy đủ các nút bấm để trở thành một tay cầm riêng lẻ, cũng như các cảm biến chuyển động, gia tốc.
Tính năng HD Rumble mang lại cảm giác rung chân thật hơn bao giờ hết.
► Hỗ trợ thanh toán qua thẻ VISA, MASTER, JCB, NAPAS